EMB

EMB-test
Weet jij hoe het er écht voorstaat met jouw gezondheid? Heb je last van vage klachten waar je niet van af komt? De Energetisch Morfologische Bloedtest (EMB) kan inzicht geven. De test is geschikt voor mensen die open staan voor complementaire zorg en een motivatie hebben om adviezen en suppletie op te volgen en zich ook de beperking beseffen van complementaire zorg.

De EMB betreft een testmethode waarbij d.m.v. een vingerprik enkele druppels bloed word afgenomen. Het afgenomen bloed wordt opgestuurd naar het lab en daar wordt het bloed geanalyseerd. Na 2 tot 3 weken is de uitslag binnen. De uitslag wordt uitgewerkt en een passend voedings- en suppletieadvies wordt opgesteld. Tijdens een vervolgconsult wordt de uitslag en het bijbehorende advies besproken.

Energetisch Morfologische Bloedtest
De test bestaat uit 3 onderdelen:

  • Hematologie
  • Levend bloedanalyse
  • Energetische analyse

Hematologie
Dit deel van het bloedonderzoek is hetzelfde als Regulier bloedonderzoek. Referentie geeft aan wat als “gezond” wordt beschouwd binnen de marge.

Levend bloed analyse
Er wordt gekeken naar de vormgeving van de bloedcellen. Afwijkingen in de vorm van de cellen kan globaal aangeven wat iemand mankeert.

Energetische analyse
Er wordt gekeken naar de vitaminen, mineralen, vetzuren, hormonen, neurotransmitters, meridianen, bacteriële belasting, parasitaire belasting, prionen belasting, schimmelbelasting, virale belasting.

Wat betekent energetisch?
Het hele universum hangt aan elkaar door trillingen of frequenties. Dit betekent dat iedere stof, ieder lichaam en alle onderdelen daarvan een eigen specifieke frequentie hebben. Als duidelijk is welk onderdeel welke frequentie uitstraalt, kun je dit zichtbaar maken, met behulp van verschillende apparatuur. De Energetisch Morfologische Bloedtest maakt gebruik van de trillingen en frequenties die in het bloed zijn opgeslagen.

Deze onderzoeksmethode is niet wetenschappelijk onderzocht. De adviezen die worden gegeven zijn wetenschappelijk onderzocht en onderbouwd, bijvoorbeeld een B12 supplement bij een B12 deficiëntie of ijzertabletten bij een wat te lage ijzerstatus. Toch heeft deze onderzoeksmethode zijn sporen verdiend door de resultaten bij patiënten na het door hen opvolgen van de (mede) o.b.v. de uitkomsten van de bloedtest gebaseerde adviezen. Ongeveer 80% van de patiënten merkt verbetering.

Disclaimer
De adviezen die ik geef hebben een energetische en/of holistische insteek. De waarden in deze test kunnen niet 1-op-1 vergeleken worden met een reguliere bloedtest. Bijvoorbeeld: Voor vitamine B12 kan er regulier een normale waarde zijn, terwijl deze bij de EMB-test een tekort aangeeft. De EMB-test doet metingen, vaststellingen, onderzoeken en behandeladvies uitsluitend met instemming van de cliënt. Deze vervangen echter niet de diagnostiek, verpleging en verzorging van de reguliere gezondheidszorg. Metingen, bevindingen, onderzoek en adviezen n.a.v. van deze EMB-test vallen onder de ‘natuurgerichte geneeswijzen’.